Dalintis Facebook'e

  

Apie interviu išrašus

Paauglių pokalbiai buvo įrašomi į diktofoną, o vėliau išrašomi ortografiškai CHAT transkribavimo sistema su programa CLAN, kuri skirta automatinei šnekos analizei.

Šie išrašai nėra įprastinis rašytinis tekstas, bet tam tikras sakytinės kalbos perteikimas raštu, išlaikant ją kaip įmanoma autentišką. Autentiškas perteikimas reiškia, kad išrašant palikti žodžių ar skiemenų pakartojimai, nebaigti žodžiai, įvairūs garsiniai pertarai (mmm, aaa, eee ir kt.), iliustruoti pritarimo (mhm) ar kiti garsai. Netaisyti spontaniškam kalbėjimui būdingi linksnio ar žodžio formos neatitikimai, nestandartinis tarimas, kalbos riktai. Dėl CLAN specifikos išrašuose naudojamos tik mažosios raidės, išskyrus tikrinius vardus. Rusiški intarpai išrašyti pagal jų tarimą, o angliškų intarpų žiūrėta morfologinės formos: jei angliškas žodis ar frazė buvo sugramatinti (pridėta lietuviška galūnė ar priesaga), jie išrašyti pagal tarimą, jei nesugramatinti, išraše laikomasi originalo rašybos, nebent tarimas tyčia būtų buvęs iškraipytas. Specialiai pailginti garsai išrašomi pakartojant atitinkamą balsę keliskart.

Moksliniuose sakytinės kalbos išrašuose paprastai nenaudojama rašytinio teksto skyryba, taigi tekstą matysite be skyrybos ženklų. Taip pat matysite vieną kitą tyrėjų komentarą.

Laikantis tyrimo etikos visi interviu minimi vardai (išskyrus viešųjų, žinomų asmenų) ir kita asmeninė informacija anonimizuoti. Tose vietose tekste naudojami bendriniai žodžiai formatu [vardas], [telefono numeris], [adresas], [mokykla]. 

Kiekvienam kalbėtojui suteiktas specialus kodas. Jį toliau pateikta tvarka sudaro:
 
  • lytį nurodanti raidė – M (mergaitė), E (mergina), B (berniukas), V (vaikinas),
  • skaičius (kiekvienam kalbėtojui iš eilės priskirtas skaičius, kad būtų galima atskirti skirtingus tos pačios lyties ir amžiaus grupės kalbėtojus),
  • rajoną, kuriame paaugliai lanko mokyklą, nurodanti raidė  – X (etniškai nežymėtas rajonas), Z (etniškai žymėtas rajonas).

Išrašuose naudojami simboliai ar kodai:

+... – nebaigta mintis
xxx – nesuprantamas, negirdimas ir todėl neišrašytas žodis ar frazė
[?] – išrašinėtojas nebuvo tikras, ar išgirdo teisingai
%sit: $ – prieš ir po šiuo ženklu einančios kalbos persidengimas, kalbėjimas vienu metu
%com arba komentaras – išrašinėtojo pastabos apie pokalbio situaciją (juoką, telefono skambutį, kitų asmenų intarpus ir pan.).


Jei pastebėsite netikslumų ar turėsite pastabų, rašykite mums į info@sociolingvistika.lt arba naudokite skiltį „Komentaras“. Ačiū!