Dalintis Facebook'e

  

Apie bazę

Vilniaus paauglių kalbos tekstynas – tai 50 val. išrašytų paauglių laisvalaikio pokalbių su bendraamžiais. Tekstyno žodžių skaičius – apie 274,000 žodžių, pokalbių trukmė – nuo kelių minučių iki valandos.

Įrašus rinko 80 savanorių moksleivių, tačiau pokalbiuose dalyvauja 2–3 ar daugiau kalbėtojų, taigi tekstynas reprezentuoja per 200 skirtingų paauglių (berniukų, vaikinų ir mergaičių, merginų) kalbą. Visi kalbėtojai davė sutikimą būti įrašinėjami, o prieš pradedant tyrimą gauti mokyklos administracijos ir moksleivių tėvų sutikimai. Iš tyrėjų gavę diktofoną, savanoriai vieną savaitę ar ilgiau įrašinėjo spontaniškus pokalbius su draugais – įvairiausiose komunikacinėse situacijose ir įvairiomis temomis. Taip pat jų buvo prašoma užpildyti anketą apie įrašyto pokalbio vietą, temą ir dalyvius.

Tyrime dalyvavę savanoriai buvo iš vienuolikos Vilniaus mokyklų lietuvių dėstomąja kalba. Mokyklos atsirinktos pagal du kriterijus: mokyklos vietą reitinguose (sąrašo viršuje ir viduryje esančios) ir rajono gyventojų etninę sudėtį.

Savanoriai ir jų pašnekovai reprezentuoja dvi paauglystės amžiaus grupes: jaunesni (5–7 kl., 10–13 m.) ir vyresni (8–10 kl., 14–16 m.). Tekstynas yra pakankamai gerai subalansuotas pagal kalbėtojų amžiaus grupę ir lytį: jaunesnių ir vyresnių dalyvių skaičius yra apylygis, kiek daugiau dalyvavo mergaičių/merginų nei berniukų/vaikinų. Žemiau pateikiamas duomenų pasiskirstymas:Medžiaga tekstynui buvo renkama ir išrašinėjama 2010–2015 metais. 
________________________________________________________________________

Jei turėsite komentarų, rašykite į info@sociolingvistika.lt arba naudokite skiltį „Komentaras“.