Dalintis Facebook'e

  

Apie paiešką

I. Paieška interviu tekste. Įvedę frazę, žodį ar jo dalį į laukelį Paieška bazėje su jūsų raktažodžiu ir spustelėję ENTER, gausite šią informaciją:
 
  • Ištraukų, kuriose minimas jums rūpimas žodis, skaičių; žodžio ar jo formos pavartojimų skaičių ir jį pavartojusių informantų (failų) skaičių.
  • Autentiškas pokalbio ištraukas iš visų bazėje esančių interviu išrašų. Ieškomasis žodis, žodžio dalis ar frazė ištraukoje bus išskirti mėlyna spalva. Spustelėjus varnelę bus galima matyti platesnį kontekstą.
  • Kalbėtojo socialinius duomenis: lytį, amžių, pokalbio tipą pagal lytį ir amžių (ar kalbasi jaunesnio, ar vyresnio amžiaus paaugliai, ar pokalbyje dalyvauja vienos lyties kalbėtojai, ar jis šiuo atžvilgiu miršus). Ši informacija nurodoma dešinėje prie kiekvieno kalbėtojo pirmosios citatos.
  • Rajono tipą pagal etninę gyventojų sudėtį. Etniškai nežymėtais vadinami rajonai, kuriuose, remiantis 2011 m. Gyventojų surašymo duomenimis, gyveno daugiau kaip 60 proc. lietuvių, o etniškai žymėtais tokie, kurių 50 proc. ir daugiau gyventojų nurodė lenko ar ruso tautybę. Įrašai buvo renkami savanorių iš aštuonių etniškai nežymėtų ir trijų etniškai žymėtų rajonų mokyklų. Ši informacija taip pat nurodoma citatos dešinėje.

Kai įvestas raktažodis, galima susiaurinti paiešką pagal minėtuosius informantų socialinius požymius ir pokalbio socialinį kontekstą. PAIEŠKOS stulpeliuose dešinėje galite pasirinkti norimą informantų:
 
  • lytį,
  • amžių ir amžiaus grupę,
  • pokalbio tipą pagal lytį ir amžių,
  • rajono tipą.

Susiaurinus paiešką, jums bus pateiktos interviu ištraukos tik iš tų informantų ar kontekstų, kurie atitinka jūsų pasirinktus kriterijus. Dėmesio! Susiaurinti citatų paiešką pagal socialinius informantų duomenis galima tik tada, jei prieš tai atlikta raktažodžio paieška.

Visas citatas arba tas, kurias pažymėsite varnele kaip tinkamas, galima atsisiųsti wordo formatu, spustelėjus „Atsisiųsti pažymėtus“. Kartu gausite kiekvienos ištraukos metaduomenis.

Pradėdami naują paiešką, spustelėkite „Išvalyti“.
__________________________________________________________________________

Dėmesio! Spustelėjus ant logotipo sociolingvistika patenkama į svetainę sociolingvistika.lt. Norint grįžti į titulinį šios bazės puslapį, reikia naudoti viršuje ant nuotraukos esantį bazės logotipą.